OPCIJE PLAĆANJA

GOTOVINSKI
20%

po potpisivanju
predugovora

30%

po ukrovljenju
objekta

30%

po završetku 80%
izgrađenosti

20%

pre useljenja
u stan

KREDITIMA BANAKA

Podignite stambeni kredit u bilo kojoj banci
i uselite se u svoj stan iz snova.

Banka Societe Generale od početka prati projekat stambenog naselja Paunov breg, pa zato imate mogućnost da – uz specijalne uslove – dobijete stambeni kredit sa najnižim kamatama, bez troškova konverzije i uz minimalne naknade koje prate realizaciju stambenog kredita.

7 koraka do stana