Opcije plaćanja

20% Po potpisivanju predugovora
50% Po ukrovljenju objekta
20% Po završetku 80% izgradnje
10% Pre useljenja u stan

Kreditima
banaka

Uzmite stambeni kredit u bilo kojoj banci i uselite se u svoj stan iz snova.

Banka od početka prati projekat stambenog naselja Paunov breg, pa zato imate mogućnost da – uz specijalne uslove – dobijete stambeni kredit sa najnižim kamatama, bez troškova konverzije i uz minimalne naknade koje prate realizaciju stambenog kredita.